ابزارآلات ایران پتک


# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت  
1 پایه گردان گیره رو میزی 180-140 میل ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
2 پایه گردان گیره رو میزی 120. میل ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
3 پایه گردان گیره رو میزی 100 میل ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
4 گیره رو میزی 180 میلیمتری ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
5 گیره رو میزی 160 میلیمتری ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
6 گیره رو میزی 140 میلیمتری ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
7 گیره رو میزی 120 میلیمتری ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
8 گیره رو میزی 100 میلیمتری ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
9 آچار شلاقی مدل آمریکایی 48 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
10 آچار شلاقی مدل آمریکایی 36 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
11 آچار شلاقی مدل آمریکایی 24 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
12 آچار شلاقی مدل آمریکایی 18 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
13 آچار شلاقی مدل آمریکایی 14 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
14 آچار شلاقی مدل آمریکایی 12 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
15 آچار لوله گیر 3 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
16 آچار لوله گیر 2 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
17 آچار لوله گیر 1.2 1 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
18 آچار لوله گیر 1 اینچ ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
19 Ú†Ú©Ø´ میخ Ú©Ø´ 16 اونس ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
20 تبر 1000 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
21 Ú†Ú©Ø´ درود گری 600 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
22 Ú†Ú©Ø´ درود گری 600 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
23 پتک چوبی 180 میلی ایران پتک* ۰ افزودن به سبد خرید
24 پتک صلیبی (سنگ Ø´Ú©Ù†) 5 کیلو ایران پتک* ۰ افزودن به سبد خرید
25 Ú†Ú©Ø´ سربی 1500 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
26 Ú†Ú©Ø´ سربی 1000 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
27 Ú†Ú©Ø´ مسی 1000 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
28 Ú†Ú©Ø´ پوسته زدا جوش 300 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
29 Ú†Ú©Ø´ پوسته زدا 340 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
30 تیشه بنایی 600 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
31 Ú†Ú©Ø´ چوبی 80 میلیمتر ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
32 Ú†Ú©Ø´ چوبی 60 میلیمتر ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
33 Ú†Ú©Ø´ چوبی 50 میلیمتر ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
34 Ú†Ú©Ø´ لاستیکی 900 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
35 Ú†Ú©Ø´ لاستیکی 600 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
36 Ú†Ú©Ø´ لاستیکی 400 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
37 Ú†Ú©Ø´ لاستیکی 200 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
38 Ú†Ú©Ø´ لاستیکی 100 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
39 Ú†Ú©Ø´ سر گرد 32اونسی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
40 Ú†Ú©Ø´ سر گرد 24 اونسی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
41 Ú†Ú©Ø´ سر گرد 16 اونسی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
42 Ú†Ú©Ø´ سر گرد 8 اونسی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
43 Ú†Ú©Ø´ مهندسی با دسته پلاستیکی 2000 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
44 Ú†Ú©Ø´ مهندسی با دسته پلاستیکی 1500گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
45 Ú†Ú©Ø´ مهندسی با دسته پلاستیکی 1000 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
46 Ú†Ú©Ø´ مهندسی با دسته پلاستیکی 800 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
47 Ú†Ú©Ø´ مهندسی با دسته پلاستیکی 500 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
48 Ú†Ú©Ø´ مهندسی با دسته پلاستیکی 300گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
49 Ú†Ú©Ø´ مهندسی با دسته پلاستیکی 200 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
50 Ú†Ú©Ø´ مهندسی با دسته پلاستیکی 100 گرمی ایران پتک ۰ افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | آخرین
> <
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزار آلات رونیکس