ابزارآلات فوجیا FUJIYA TOOLS


# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت  
1 سیم بکسل بر فوجیا ژاپن FUJIYA WC1-190 ۰ افزودن به سبد خرید
2 لوله بر پلاستیک فوجیا ژاپن FUJIYA FF28-200 ۰ افزودن به سبد خرید
3 پرس کابلشو فوجیا ژاپن FUJIYA FA004 ۰ افزودن به سبد خرید
4 پرس کابلشو فوجیا ژاپن FUJIYA FA003 ۰ افزودن به سبد خرید
5 پرس کابلشو فوجیا ژاپن FUJIYA FA005 ۰ افزودن به سبد خرید
6 پرس کابلشو فوجیا ژاپن FUJIYA FA006 ۰ افزودن به سبد خرید
7 پرس کابلشو فوجیا ژاپن FUJIYA FA002 ۰ افزودن به سبد خرید
8 پرس کابلشو فوجیا ژاپن FUJIYA FA001 ۰ افزودن به سبد خرید
9 خار جمع کن سر راست زرد فوجیا ژاپن FUJIYA FHS-175 ۰ افزودن به سبد خرید
10 خار جمع کن سر کج زرد فوجیا ژاپن FUJIYA FHB-175 ۰ افزودن به سبد خرید
11 خاربازکن سر راست آبی فوجیا ژاپن FUJIYA FSS-175 ۰ افزودن به سبد خرید
12 خاربازکن سرکج آبی فوجیا ژاپن FUJIYA FSB-175 ۰ افزودن به سبد خرید
13 کابل بر جغجغه ای فوجیا ژاپن FUJIYA FRC-32A ۰ افزودن به سبد خرید
14 کابل بر فوجیا ژاپن FUJIYA 600-240 ۰ افزودن به سبد خرید
15 کابل بر فشارقوی فوجیا ژاپن FUJIYA 600Z-240 ۰ افزودن به سبد خرید
16 کابل بر فوجیا ژاپن FUJIYA 640-500 ۰ افزودن به سبد خرید
17 میخ کش فوجیا ژاپن FUJIYA 70-175 ۰ افزودن به سبد خرید
18 کفچین سوراخ دار فوجیا ژاپن FUJIYA 505-150 ۰ افزودن به سبد خرید
19 سیم چین سوراخ دار فوجیا ژاپن FUJIYA 10-150 ۰ افزودن به سبد خرید
20 سیم چین فشار قوی فوجیا ژاپن FUJIYA 70Z-175 ۰ افزودن به سبد خرید
21 سیم چین فوجیا ژاپن FUJIYA 70-175 ۰ افزودن به سبد خرید
22 سیم چین فوجیا ژاپن FUJIYA 70-150 ۰ افزودن به سبد خرید
23 سیم چین فنردار فوجیا ژاپن FUJIYA 60S-125 ۰ افزودن به سبد خرید
24 سیم چین فوجیا ژاپن FUJIYA 60-125 ۰ افزودن به سبد خرید
25 سیم چین فنردار فوجیا ژاپن FUJIYA MP4-110 ۰ افزودن به سبد خرید
26 سیم چین فنردار نوک تیز فوجیا ژاپن FUJIYA MP1-100 ۰ افزودن به سبد خرید
27 سیم چین فنردار الکترونی فوجیا ژاپن FUJIYA GMN-110S ۰ افزودن به سبد خرید
28 سیم چین فنردار فوجیا ژاپن FUJIYA GKN 150 ۰ افزودن به سبد خرید
29 دمباریک نوک بلند فوجیا ژاپن FUJIYA GR 150SMM ۰ افزودن به سبد خرید
30 دمباریک پرس کن فوجیا ژاپن FUJIYA GMR 150SMM ۰ افزودن به سبد خرید
31 دمباریک فنردار فوجیا ژاپن FUJIYA 370-175MM ۰ افزودن به سبد خرید
32 دمباریک فنردار نوک بلند فوجیا ژاپن FUJIYA MP6 150MM ۰ افزودن به سبد خرید
33 دمباریک فوجیا ژاپن FUJIYA 350-150MM ۰ افزودن به سبد خرید
34 دمباریک نوک تیز فوجیا ژاپن FUJIYA 300A 125MM ۰ افزودن به سبد خرید
35 دمباریک فوجیا ژاپن FUJIYA 350-125MM ۰ افزودن به سبد خرید
36 انبردست فوجیا ژاپن FUJIYA GP 200MM ۰ افزودن به سبد خرید
37 انبردست فوجیا ژاپن FUJIYA GP 175MM ۰ افزودن به سبد خرید
38 انبردست فوجیا ژاپن FUJIYA GP 150 ۰ افزودن به سبد خرید
39 انبردست فشار قوی پرس کن فوجیا ژاپن FUJIYA 225mm ۰ افزودن به سبد خرید
40 انبردست فشار قوی فوجیا ژاپن FUJIYA 1050z 200mm ۰ افزودن به سبد خرید
41 انبردست فشار قوی فوجیا ژاپن FUJIYA 1050z 175mm ۰ افزودن به سبد خرید
42 انبردست فوجیا ژاپن FUJIYA 1050 175MM ۰ افزودن به سبد خرید
43 انبردست فوجیا ژاپن FUJIYA 1050 150MM ۰ افزودن به سبد خرید
> <
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزارآلات رونیکس 2