ابزار آلات دی سی آ DCA Tools


# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت  
1 M1Y-FF-235 گردبر Û²Û³Ûµ میلیمتر Û±ÛµÛ²Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
2 AMT-FF02-185 گردبر Û±Û¸Ûµ میلیمتر Û±Û´Û°Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
3 M1Y-FF02-185 گردبر Û±Û¸Ûµ میلیمتر Û±Û±Û°Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
4 Z1G-FF-15 Ú†Ú©Ø´ تخریب 16 کیلویی 1240وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
5 Z1G-FF-10 Ú†Ú©Ø´ تخریب Ûµ شیار Û±Û° کیلویی Û±ÛµÛ°Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
6 Z1G-FF-6 Ú†Ú©Ø´ تخریب 6/8 کیلویی ۹۰۰وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
7 Z1C-FF03-26 بتن Ú©Ù† دو حالته Û²Û¶ میلیمتر Û¶Û²Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
8 Z1C-FF03-26 بتن Ú©Ù† دو حالته Û²Û¶ میلیمتر Û¶Û²Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
9 Z1C-FF02-20 بتن Ú©Ù† دو حالته Û²Û° میلیمتر دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
10 J1Z-FF06-10 دریل سرکج Û³Û¸Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
11 Q1U-FF02-160 دریل همزن Û±Û¶Û° میلیمتر دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
12 Q1U-FF03-16A دریل ۱۳، سه دسته با سه نظام دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
13 J1Z-FF-16A دریل ۱۳، سه دسته با سه نظام دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
14 Z1JFF03-13 دریل سه نظام آچاری گیربکسی دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
15 Z1J-FF02-13 دریل سه نظام آچاری Ú†Ú©Ø´ÛŒ دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
16 AZT10 دریل Û±Û° Ú†Ú©Ø´ÛŒ گیربکسی دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
17 J1ZFF0510A دریل سه نظام اتوماتیک Û±Û° میلیمتر دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
18 J1Z-FF05-10A دریل سه نظام آچاری Û±Û° میلیمتر دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
19 J1Z-FF-10A دریل سه نظام اتوماتیک Û±Û° میلیمتر دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
20 J1Z-FF02-6A دریال سه نظام اتوماتیک 6/5 میلیمتر دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
21 J1Z-FF02-6A دریل سه نظام آچاری 6/5 میلیمتر دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
22 XCQFF-12 جارو شارژی Û±Û² ولت دی سی Ø¢ دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
23 ADPL02-5B پیچ گوشتی شارژی Û´ ولت لیتیوم دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
24 ADPL02-5B پیچ گوشتی شارژی Û´ ولت لیتیوم دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
25 ADPL8B پیچ گوشتی شارژی Û±Û² ولت لیتیوم دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
26 P.L-FF03-8 پیچ گوشتی شارژی Û±Û² ولت دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
27 J.Z-FF1010 دریل شارژی لیتیوم Û±Û² ولت دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
28 J.Z-FF0710 دریل شارژی Û±Û² ولت دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
29 S1M-FF03-230 فرز سنگبری Û²Û³Û° میلیمتر Û²Û²Û°Û° وات new دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
30 S1M-FF02-230B فرز سنگبری Û²Û³Û° میلیمتر Û²Û²Û°Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
31 S1M-FF03-180 فرز آهنگری، 180 میلیمتر Û²Û²Û°Û° وات new دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
32 S1M-FF00-180B فرز آهنگری Û±Û¸Û° میلیمتر Û²Û²Û°Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
33 S1M-FF03-150 فراز آهنگری متوسط Û±ÛµÛ° میلیمتر Û±Û´Û°Û° واتدی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
34 S1M-FF02-125B مینی سنگ دسته بلند Û±Û²Ûµ میلیمتر Û±Û²Û°Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
35 S1M-FF04-125 مینی سنگ Û±Û²Ûµ میلیمتر Û±Û°Û²Û° وات (دیمردار) دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
36 S1MFF03-115 مینی سنگ Û±Û±Ûµ میلیمتر Û¸ÛµÛ° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
37 S1M-FF115 مینی سنگ Û±Û±Ûµ میلیمتر ÛµÛ´Û° وات دی سی Ø¢ ۰ افزودن به سبد خرید
> <
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزارآلات رونیکس 2