ابزارآلات جتک JETECH TOOLS


# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت  
101 پیچ گوشتی ستاره ای جتک T9 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
102 پیچ گوشتی ستاره ای جتک T7 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
103 پیچ گوشتی ستاره ای جتک T5 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
104 پیچ گوشتی ضربه ای جتک 200*8 ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
105 پیچ گوشتی ضربه ای 150*6 جتک ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
106 پیچ گوشتی دوطرفه جتک ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
107 پیچ گوشتی ساعتی جتک ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
108 پیچ گوشتی کیفی جتک ۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
109 پیچ گوشتی جتک 300*8 ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
110 پیچ گوشتی جتک 250*8 ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
111 پیچ گوشتی جتک 200*8 ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
112 پیچ گوشتی جتک 150*8 ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
113 پیچ گوشتی جتک 300*6 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
114 پیچ گوشتی جتک 250*6 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
115 پیچ گوشتی جتک 200*6 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
116 پیچ گوشتی جتک 150*6 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
117 پیچ گوشتی جتک 125*6 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
118 پیچ گوشتی جتک 100*6 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
119 پیچ گوشتی جتک 40*6 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
120 پیچ گوشتی جتک 250*5 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
121 پیچ گوشتی جتک 150*5 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
122 پیچ گوشتی جتک 100*5 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
123 پیچ گوشتی جتک 200*3 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
124 پیچ گوشتی جتک 150*3 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
125 پیچ گوشتی جتک 100*3 ۲۴۰ ۰ افزودن به سبد خرید
126 پیچ گوشتی جتک 75*3 ۴۸۰ ۰ افزودن به سبد خرید
127 فیلر 23 تیغ جتک ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
128 فیلر 14 تیغ جتک ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
129 مقار نجاری 22 جتک ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
130 مقار نجاری 20 ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
131 کمک بلند 1/2 ۶ ۰ افزودن به سبد خرید
132 کمک متوسط 1/2 جتک ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
133 چاقو کابل بری جتک ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
134 آب پاش جتک ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
135 سیم لخت کن جتک ۴۸ ۰ افزودن به سبد خرید
136 سیم چین الکنرونیکی جتک ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
137 جعبه بکس 27 پارچه فلزی 1/2 جتک ۴ ۰ افزودن به سبد خرید
138 جعبه بکس 24 پارچه فلزی 1/2 جتک ۲ ۰ افزودن به سبد خرید
139 جعبه بکس 15 پارچه فلزی 1/2 جتک ۶ ۰ افزودن به سبد خرید
140 جعبه بکس 41 پارچه فلزی 1/2 جتک ۶ ۰ افزودن به سبد خرید
141 هویه 60 جتک ۹۶ ۰ افزودن به سبد خرید
142 کیف ابزار کمری بزرگ ۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
143 کیف ابزار دستی ۱۰ ۰ افزودن به سبد خرید
144 قیچی pvc جتک ۴۸ ۰ افزودن به سبد خرید
145 خار باز کن جمع کن 4 مدل ۶۰ ۰ افزودن به سبد خرید
146 کاتر جتک ۱۲۰ ۰ افزودن به سبد خرید
147 آچار فرانسه 24 جتک ۶ ۰ افزودن به سبد خرید
148 آچار فرانسه 18 جتک ۸ ۰ افزودن به سبد خرید
149 آچار فرانسه 15 جتک ۲۴ ۰ افزودن به سبد خرید
150 آچار فرانسه 12 جتک ۲۴ ۰ افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | آخرین
> <
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزارآلات رونیکس 2