ابزار جوش و برش (1016) ابزار شارژی (دریل-پیچگوشتی-بتن کن-فرز و ...) (722) جعبه ابزار (262) کیف ابزار (48) ابزار آلات گاراژی (94) ابزار تخریب (156) ابزار باغبانی (122) ابزار نقاشی (296) ابزار اندازه گیری (296) ابزار تراش (1908) ابزار ایمنی (60) یراق آلات (332) ابزار آلات برش Cutting Tools (1076) ابزار آلات دستی Hand Tools (9352) ابزار بادی-پنوماتیک Air-Pneumatic Tools (524) ابزار سوراخکاری (2428) چسبندها (148) ابزار برقی power tools (1520)
# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت برند  
1 SA-2214R فشار Ø´Ú©Ù† 1.2 اینج سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
2 ST-2553 Ú†Ú©Ø´ Ú¯Ù„ زن 3.5 کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
3 ST-2556 Ú†Ú©Ø´ Ú¯Ù„ زن 2.5 کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
4 ST2603 Ú†Ú©Ø´ تخریب بتن Ú©Ù†Û²Û´ کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
5 ST-2602 Ú†Ú©Ø´ تخریب بتن Ú©Ù† Û±Û´ کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
6 ST-2201H Ú†Ú©Ø´ تخریب 5.5کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
7 ST-2330R Ú†Ú©Ø´ تخریب 2.2 کیلوگرم(قلم اضافه) Û²Û²Û°Û° دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
8 ST-2310R Ú†Ú©Ø´ تخریب 1.2 کیلوگرم(قلم اضافه) Û´ÛµÛ°Û° دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
9 ST-2310H Ú†Ú©Ø´ تخریب 1.5 کیلوگرم (قلم اضافه) 4500دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
10 ST-2320H Ú†Ú©Ø´ تخریب 1.5 کیلوگرم (قلم اضافه) سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
11 ST-2320R Ú†Ú©Ø´ تخریب 1.5 کیلوگرم(قلم اضافه) سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
12 ST-2551 Ú†Ú©Ø´ قلمی Û².۶کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
13 ST-2330H Ú†Ú©Ø´ تخریب سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
14 ST-2312KR Ú†Ú©Ø´ تخریب کیفی سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
15 ST-2220R Ú†Ú©Ø´ تخریب سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
16 ST-2220H Ú†Ú©Ø´ تخریب سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
17 ST--2212KH Ú†Ú©Ø´ تخریب کیفی سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
18 ST2210H Ú†Ú©Ø´ تخریب سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
19 ST66409 چسب زن 9 اینچ سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
20 ST-5552K جغجغه 8/3 کیفی قدرت61 نیوتن متر سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
21 Ú†Ú©Ø´ تخریب 30 کیلویی کد HERO HE-9070 ۰ ابزارآلات هیرو (برقی Ùˆ دستی )HERO power& hand tools افزودن به سبد خرید
22 Ú†Ú©Ø´ تخریب کد HERO HE-9811 ۰ ابزارآلات هیرو (برقی Ùˆ دستی )HERO power& hand tools افزودن به سبد خرید
23 Z1G-FF-15 Ú†Ú©Ø´ تخریب 16 کیلویی 1240وات دی سی Ø¢ ۰ ابزار آلات دی سی Ø¢ DCA Tools افزودن به سبد خرید
24 Z1G-FF-10 Ú†Ú©Ø´ تخریب Ûµ شیار Û±Û° کیلویی Û±ÛµÛ°Û° وات دی سی Ø¢ ۰ ابزار آلات دی سی Ø¢ DCA Tools افزودن به سبد خرید
25 Z1G-FF-6 Ú†Ú©Ø´ تخریب 6/8 کیلویی ۹۰۰وات دی سی Ø¢ ۰ ابزار آلات دی سی Ø¢ DCA Tools افزودن به سبد خرید
26 H65SB2 Ú†Ú©Ø´ تخریب 16 کیلویی(HEX) هیتاچی ژاپن ۰ هیتاچی ژاپن Hitachi tools افزودن به سبد خرید
27 H60MC Ú†Ú©Ø´ تخریب 10/2 کیلویی(SDS MAX) هیتاچی ژاپن ۰ هیتاچی ژاپن Hitachi tools افزودن به سبد خرید
28 H41MB Ú†Ú©Ø´ تخریب 5 کیلویی(SDS MAX) هیتاچی ژاپن ۰ هیتاچی ژاپن Hitachi tools افزودن به سبد خرید
29 90G پیکور 34 کیلویی 2000 وات ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
30 1790 تخریب Û²Û° کیلویی Û±9Û°Û° وات ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
31 1787 تخریب 19 کیلویی Û±7Û°Û° وات ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
32 1770 تخریب Û±Û· کیلویی گیریسی۱۷۰۰ وات 65 ژول ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
33 1465 تخریب Û±Ûµ کیلویی روغنی Û±4Û°Û° وات ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
34 1650 تخریب Û±Û± کیلویی جدید Û±6Û°Û° وات ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
35 1550 تخریب Û±Û± کیلویی Û±ÛµÛ°Û° وات ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
36 1445 تخریب 2/7 کیلویی Û±4Û°Û° وات ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
37 1342 تخریب 2/6 کیلویی ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
38 0810 تخریب 810 ان ای سیNEC ۰ آبزار آلات ان ای سی NEC TOOLS افزودن به سبد خرید
39 Ú†Ú©Ø´ تخریب۱۳۰۰ وات Ù†Ú© ۰ ابزار آلات Ù†Ú© NEK Tools افزودن به سبد خرید
40 Ú†Ú©Ø´ تخریب Û±ÛµÛ°Û° وات Ù†Ú© ۰ ابزار آلات Ù†Ú© NEK Tools افزودن به سبد خرید
41 Ú†Ú©Ø´ تخریب Û±Û·Û°Û° وات Ù†Ú© ۰ ابزار آلات Ù†Ú© NEK Tools افزودن به سبد خرید
42 Ú†Ú©Ø´ تخریب Û±ÛµÛ°Û° وات Ù†Ú© ۰ ابزار آلات Ù†Ú© NEK Tools افزودن به سبد خرید
43 Ú†Ú©Ø´ تخریب Û±Û²ÛµÛ° وات Ù†Ú© ۰ ابزار آلات Ù†Ú© NEK Tools افزودن به سبد خرید
44 Ú†Ú©Ø´ تخریب بادی متابو ۰ ابزار آلات متابو metabo Tools افزودن به سبد خرید
45 Ú†Ú©Ø´ تخریب بادی متابو ۰ ابزار آلات متابو metabo Tools افزودن به سبد خرید
46 پتک چوبی 180 میلی ایران پتک* ۰ ابزارآلات ایران پتک افزودن به سبد خرید
47 پتک صلیبی (سنگ Ø´Ú©Ù†) 5 کیلو ایران پتک* ۰ ابزارآلات ایران پتک افزودن به سبد خرید
48 Ú†Ú©Ø´ پوسته زدا جوش 300 گرمی ایران پتک ۰ ابزارآلات ایران پتک افزودن به سبد خرید
49 Ú†Ú©Ø´ پوسته زدا 340 گرمی ایران پتک ۰ ابزارآلات ایران پتک افزودن به سبد خرید
50 تیشه بنایی 600 گرمی ایران پتک ۰ ابزارآلات ایران پتک افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | آخرین
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزارآلات رونیکس 2